Sign In Forgot Password

Shabbat July 26-27

Shabbat Mevarchim

Parshat Pinchas

Candle Lighting                          8:01 PM

Kabbalat Shabbat                      6:45 PM

Shacharit                                      9:00 AM

Shabbat Minhah                         7:43 PM

Seudah Shlishit                           8:03 PM

Ma’ariv-Havdalah                        9:01 PM

 

Mon, July 22 2019 19 Tammuz 5779